Inst. för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs Universitet
Första sidan

Datorprogram
om vatten
Utvecklas i samarbete Tillämpad miljövetenskap, Göteborgs Universitet och Universeum


SimsjönSimulator för
försurningseffekter och näringskedjor i en sjö.
Bild och text om olika vattenfrågor.
(Bildband)
Kanotfärd Frågesport om vatten. Modellering om kväve och fosfortillförsel.