Inst för växt- och miljövetenskaper, Göteborgs Universitet.

Utveckad i samarbete mellan Tillämpad Miljövetenskap, Göteborgs universitet och Universeum

KK-stiftelsen, som gav oss pengar till detta projekt, Tack det var snällt.