Slåtter på örsbråten
i ödenäs.
Stöja kretsens arbete?
Bg 464-6881

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Alingsås!

Naturskyddsföreningen i Alingsås är en förening för människor med intresse för natur och miljö. Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och har 900 medlemmar som verkar lokalt i Alingsås kommun genom olika aktiviteter.

Medlemsarrangemang

Årligen genomförs cirka 40 olika arrangemang som föredrag, vandringar, miljöaktioner m.m. Genom samarbete med Studiefrämjandet ger vi våra medlemmar möjlighet att lära sig mer om naturen i studiecirkelns form.


Aktuellt:

Nominera till kretsens naturvårdspris

Lämna gärna ett förslag på den som du tycker är värd att få kretsens pris för naturvårdsinsatser. Skicka ett förslag till b.ingvar.andersson@telia.com


Senaste yttrandet Yttrande över Detaljplan för Alingsås, Bussgata mellan Keramikgatan och Säterigatan


 

Torsdag 27/4
Naturen runt ett torp

Brunnsgårdens samlingssal kl 18.30-20.30

Hur skapar man större biologisk mångfald runt sin boplats? Har man lyckan att ha ett torp kan man hitta många rester att återskapa. Men biologerna Calle Bergil och Ola Sjöstedt ger även tips för den med liten täppa. Till Tore Hagmans bilder.


Snokarna

Lördag 25/2

Kl 10.00–12.00. Spårtema, samling vid Reningsverket

Söndag 26/2

Holkuppsättning, Samling kl. 10 vid parkeringen, Tallhyddan.

Onsdag 8/3

Honor i naturen, inne på Studiefrämjandet

 


Programmet 2016
Ladda hem Alingsåskretsens
program för 2017 i PDF-format.


Handla Miljövänligt-grupp inom Alingsåskretsen

Medlemmar som vill engagera sig och lära sig mer inom detta område och dela egna erfarenheter med oss andra är välkomna att delta.

Har du idéer? Vill du vara med?

Kontakta Pernilla Krantz
e-post: pekrantz@hotmail.com


Hej Snokare!

Natursnokarna vänder oss främst till barn i åldrarna 4–9 år men även andra åldrar är välkomna tillsammans med någon vuxen.

Har ni frågor eller funderar ni på något så hör av er till Marie. Tillsammans upplever vi naturen och ni är varmt välkomna!

Årets program finns på en egen sida

Marie Sundvall 073-8004008 eller 0322-15632


Bilder från Säveån

Sture Björnson har gjort ett vackert bildspel om Säveån, vårt vackra vatten.

Hittas på Youtube


Mulens marker

Ängarna i boken Mulens marker har återbesökts efter 25 år. Resultatet kan du se på hemsidan www.mulensmarker.se


Brobacka öppet på söndagar

Från den 17:e maj hålls Brobackastugan öppen på söndagar mellan 11.00 till 15.00 fram till sässongsavslutningen 13:e september. Då kan du titta in, få lite information av stugvärden och titta på utställningen. Området utanför är besöksvärt hela året. Vandringsleden finns utsatt på OpenStreetMap.


Slåtterhemsidan

Nu går det att titta på kretsens slåtterhemsida där du kan få tips om hur ett bra orv ska se ut och hur du ställer in din lie och håller den vass.

Välkommen
in på en titt »


Vattenrådet för Säveån

Ett vattenråd för Säveån har bildats där SNF har en representant. För att stödja denne har vi en sida med information om vattenrådets verksamhet.
»» Mer om SäveånVerleskogen räddad med klick och bidrag


Mer att läsa»»Klimatångest?

Det erkänt bästa sättet att bota klimatångest är att engagera sig. »» Bli medlem

Vid slåttern i Vrån kom en Linnélärjunge, Clas Alströmer, på besök. På torsdag kommer årets slåtterkalender att spikasLodkartor på internet

Se vad Alingås fältbiologer gjorde på Rödeneplatån.

350 lodkartor över sjöar i Göteborgsregionen finns nu för nedladdning på www.melica.se. Lodkartorna är fria för ickekommersiell användning. De flesta kartorna har tagits fram i samband med kalkningsplanering som Göteborgsregionens kommunalförbund höll. För Kungsbacka kommun är samlingen komplett så när som på Lygnern.

Länk till kartorna:

Gratis djupkartor över hundratals västsvenska sjöarKretsen yttrar sig

Yttrande över Detaljplan för Alingsås, Bussgata mellan Keramikgatan och Säterigatan

Yttrande över samrådshandlingar för Naturreservatet HJORTMARKA.

Yttrande över samrådshandlingar för Naturreservatet NOLHAGA BERG.

Yttrande över detaljplan för Alingsås, NOLHAGA PARK.

Yttrande över samrådshandlingen Dnr 2008- 0823211 – Program för Mjörnstranden

Yttrande över planerad bergstäkt på fastigheten österbodarna 1:9 i Hästeryd

Angående planerad avverkning i anslutning till Rammdalsreservatet

Samrådsyttrande över detaljplan för Nolhaga Park

Svar på samråd om östra Färgenstranden.

Debattinlägg om Tennisvägens intrång i Nolhagaskogen.

Synpunkter till vägutredningen om utbyggnaden av E20 mellan Alingsås och Vårgårda.

Synpunkter på förslag till miljökonsekvensbeskrivning för Nolhaga avloppsreningsverk i Alingsås.

Yttrande över grus- och bergstäkt på ålanda 3:1, österäng 1:2 och 1:3 i Alingsås kommun

Yttrande över detaljplan för nordvästra Stadsskogen, Alingsås

Yttrande över detaljplan för Alingsås STADSSKOGEN CENTRUM

Synpunkter på förslag till Miljömål för Alingsås kommun

Yttrande över FöP staden Alingsås, 2007-09-30

Yttrande över fördjupad översiktsplan för staden Alingsås

Yttrande över planeringen för Norra Stadsskogen

Synpunkter på utställd detaljplan för Alingsås TALLHYDDAN m.m.

Synpunkter på detaljplaneförslag för Alingsås TALLHYDDAN m.m.


Målsättning

Vår målsättning är att engagera medlemmarna genom intressanta programaktiviteter, bevaka aktuella natur- och miljövårdsfrågor samt verka för utbildning av våra medlemmar.


e-post till hemsidesredaktören


Vill du se flera vackra trollsländor och få veta mer om deras liv? Kom till Brunnsgården på tisdag 14/4. Kl 19.00. Foto: Magnus Billqvist


Asken vid Hemsjö gamla kyrka är avverkad. Det ca 200 år gamla trädet som var helt friskt vid roten hyste en artrik lavflora och var ett markant inslag i landskapet. Foto: Stefan BydénBlåmesen har nu börjat sätta bo, i detta fall i en nyuppsatt holk i Kongo. Förevigad av Sture Björnson.Bilder från vandring i Verleskogen 2008-08-31.-

-

-

-

-

-

Några bilder på aktiviteter tagna av Sture Björnson.-

-

-