Slåtter på örsbråten
i ödenäs.
Stöja kretsens arbete?
Bg 464-6881

Välkommen till Naturskyddsföreningen i Alingsås!

Naturskyddsföreningen i Alingsås är en förening för människor med intresse för natur och miljö. Vi är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och har 900 medlemmar som verkar lokalt i Alingsås kommun genom olika aktiviteter.

Medlemsarrangemang

Årligen genomförs cirka 40 olika arrangemang som föredrag, vandringar, miljöaktioner m.m. Genom samarbete med Studiefrämjandet ger vi våra medlemmar möjlighet att lära sig mer om naturen i studiecirkelns form.


Aktuellt:

Nominera till kretsens naturvårdspris

Lämna gärna ett förslag på den som du tycker är värd att få kretsens pris för naturvårdsinsatser. Skicka ett förslag till b.ingvar.andersson@telia.com


Senaste yttrandet Yttrande över Detaljplan för Alingsås, Bussgata mellan Keramikgatan och Säterigatan


Söndag 27 november
Lavar och natur i västra Risveden

Väster om Iglekärr/Ekliderna finns en fin naturskog och spännande branter. Vi vandrar inom området och lär oss att inventera och bestämma lavar med hjälp av Sveriges ledande lavexpert Svante Hultengren och vi tar dessutom tillfället i akt att titta lite på områdets mossflora. Terrängen kan vara krävande, men takten kommer att vara långsam.

Samling vid Forsvallen i Skepplanda 10 för vidare färd (alternativt kl. 9:30 OBS vid Brobacka för samåkning). Räkna med att det tar större delen av dagen och ta med fika.

Frågor Ingvar Andersson 0322-713 31, 070-338 01 49.

Onsdag 7/12
Medskapandearrangemang,
Årets bilder

19.00 i Spegelsalen, Studiefrämjandet, Kungsgatan.

OBS ny lokal.

Deltagarna tar med 5–10 bilder var.

Ansvarig: Stefan Bydén 0322-67 20 80

 


Snokarna

Onsdag 9/11

Inne eller ute och ser på stjärnor.

Onsdag 23/11

Inne på Studiefrämjandet. Livet för många miljoner år sedan. Medtag fika..

 


Programmet 2016
Ladda hem Alingsåskretsens
program för 2016 i PDF-format.


Handla Miljövänligt-grupp inom Alingsåskretsen

Medlemmar som vill engagera sig och lära sig mer inom detta område och dela egna erfarenheter med oss andra är välkomna att delta.

Har du idéer? Vill du vara med?

Kontakta Pernilla Krantz
e-post: pekrantz@hotmail.com


Söndagen 25/9
Brunstresa

Vi åker längs vägarna mellan Gräfsnäs och Lagmansered. Spanar efter dovhjortar och vildsvin. Vi går upp längs Dalens ström, förbi Kvarnhuset och fikar vid Dalens damm. På hemvägen när mörkret faller hoppas vi på att höra Kronhjortarnas brunstbrölande. Ta med fikakorg.

Kom på ögonkontakt med en dovhjort.

Samling för samåkning vid parkeringen utanför WILLYS 17.00. Åter Alingsås ca 21.

Vill du ansluta efter vägen eller undrar något ring Mats Andersson 0706-18 81 23


Rösta för 30000 Euro till Iglekärr

Många av er har säkert sett att man kan rösta för att få 30000 Euro till Iglekärr. Tydligen leder Iglekärr omröstningen. Jag tycker att det är ett absolut krav att vi alla går in och röstar på 'Protecting Old-Growth Forests, Sweden'!

Klicka här

Bara ett klick, inget mer krävs. Sprid gärna vidare.


Ny styrelse och ordförande

På årsmötet fick Naturskyddsföreningen en ny ordförande och mindre ändringar i styrelsen. Största skrällen var att Stellan Andersson avgick ur styrelsen efter 35 år. Se vidare på styrelsesidan.


Hej Snokare!

Natursnokarna vänder oss främst till barn i åldrarna 4–9 år men även andra åldrar är välkomna tillsammans med någon vuxen.

Har ni frågor eller funderar ni på något så hör av er till Marie. Tillsammans upplever vi naturen och ni är varmt välkomna!

Vårens program finns på en egen sida

Marie Sundvall 073-8004008 eller 0322-15632


Bilder från Säveån

Sture Björnson har gjort ett vackert bildspel om Säveån, vårt vackra vatten.

Hittas på Youtube


Mulens marker

Ängarna i boken Mulens marker har återbesökts efter 25 år. Resultatet kan du se på hemsidan www.mulensmarker.se


Brobacka öppet på söndagar

Från den 17:e maj hålls Brobackastugan öppen på söndagar mellan 11.00 till 15.00 fram till sässongsavslutningen 13:e september. Då kan du titta in, få lite information av stugvärden och titta på utställningen. Området utanför är besöksvärt hela året. Vandringsleden finns utsatt på OpenStreetMap.


Rädda Iglekärrs gammelskog med klick

Gå in på www.ettklickforskogen.se och hjälp till att rädda 70 ha gammelskog i Risveden.


Klicka varje dag


Iglekärr i Risveden


Mer information »


Slåtterhemsidan

Nu går det att titta på kretsens slåtterhemsida där du kan få tips om hur ett bra orv ska se ut och hur du ställer in din lie och håller den vass.

Välkommen
in på en titt »


Vattenrådet för Säveån

Ett vattenråd för Säveån har bildats där SNF har en representant. För att stödja denne har vi en sida med information om vattenrådets verksamhet.
»» Mer om SäveånVerleskogen räddad med klick och bidrag


Mer att läsa»»Klimatångest?

Det erkänt bästa sättet att bota klimatångest är att engagera sig. »» Bli medlem

Vid slåttern i Vrån kom en Linnélärjunge, Clas Alströmer, på besök. På torsdag kommer årets slåtterkalender att spikasLodkartor på internet

Se vad Alingås fältbiologer gjorde på Rödeneplatån.

350 lodkartor över sjöar i Göteborgsregionen finns nu för nedladdning på www.melica.se. Lodkartorna är fria för ickekommersiell användning. De flesta kartorna har tagits fram i samband med kalkningsplanering som Göteborgsregionens kommunalförbund höll. För Kungsbacka kommun är samlingen komplett så när som på Lygnern.

Länk till kartorna:

Gratis djupkartor över hundratals västsvenska sjöarKretsen yttrar sig

Yttrande över Detaljplan för Alingsås, Bussgata mellan Keramikgatan och Säterigatan

Yttrande över samrådshandlingar för Naturreservatet HJORTMARKA.

Yttrande över samrådshandlingar för Naturreservatet NOLHAGA BERG.

Yttrande över detaljplan för Alingsås, NOLHAGA PARK.

Yttrande över samrådshandlingen Dnr 2008- 0823211 – Program för Mjörnstranden

Yttrande över planerad bergstäkt på fastigheten österbodarna 1:9 i Hästeryd

Angående planerad avverkning i anslutning till Rammdalsreservatet

Samrådsyttrande över detaljplan för Nolhaga Park

Svar på samråd om östra Färgenstranden.

Debattinlägg om Tennisvägens intrång i Nolhagaskogen.

Synpunkter till vägutredningen om utbyggnaden av E20 mellan Alingsås och Vårgårda.

Synpunkter på förslag till miljökonsekvensbeskrivning för Nolhaga avloppsreningsverk i Alingsås.

Yttrande över grus- och bergstäkt på ålanda 3:1, österäng 1:2 och 1:3 i Alingsås kommun

Yttrande över detaljplan för nordvästra Stadsskogen, Alingsås

Yttrande över detaljplan för Alingsås STADSSKOGEN CENTRUM

Synpunkter på förslag till Miljömål för Alingsås kommun

Yttrande över FöP staden Alingsås, 2007-09-30

Yttrande över fördjupad översiktsplan för staden Alingsås

Yttrande över planeringen för Norra Stadsskogen

Synpunkter på utställd detaljplan för Alingsås TALLHYDDAN m.m.

Synpunkter på detaljplaneförslag för Alingsås TALLHYDDAN m.m.


Målsättning

Vår målsättning är att engagera medlemmarna genom intressanta programaktiviteter, bevaka aktuella natur- och miljövårdsfrågor samt verka för utbildning av våra medlemmar.


e-post till hemsidesredaktören


Vill du se flera vackra trollsländor och få veta mer om deras liv? Kom till Brunnsgården på tisdag 14/4. Kl 19.00. Foto: Magnus Billqvist


Asken vid Hemsjö gamla kyrka är avverkad. Det ca 200 år gamla trädet som var helt friskt vid roten hyste en artrik lavflora och var ett markant inslag i landskapet. Foto: Stefan BydénBlåmesen har nu börjat sätta bo, i detta fall i en nyuppsatt holk i Kongo. Förevigad av Sture Björnson.Bilder från vandring i Verleskogen 2008-08-31.-

-

-

-

-

-

Några bilder på aktiviteter tagna av Sture Björnson.-

-

-