Toppbild för ängsslåttersidan

Hur håller man en lie vass

Mycket av nöjet med lieslåttern förstörs om lien är slö. Att lägga omsorg om eggens skärpa lönar sig i resultatet av arbetet på ängen. Några timmar av slåtterdagen får ägnas åt skötseln av verktyget.

Det handlar då om att slipa lien på en slipsten för att få en bra grundegg. Hur lång tid detta tar beror mycket på om dagens arbete gjorts på en stenig äng eller om gräset och örterna haft mycket kisel inlagrat i cellväggarna.

Slipningen görs helst på en stor slipsten, i dag eldriven, och det är därför svårt att göra detta ute på slåtterängen om den är långt från hemmet. När man förr hade mycket slåtter långt från hemmet använde man sig ibland av en brynetavla. Brynetavlan var en liten bänk som man satt gränsle över. Där var ett bryne, större än de handhållna, fast monterat. En hink med vatten ställde man gärna på bänken så att brynet kunde vattnas ordentligt. De finurliga kunde hänga en hink med ett litet hål i över brynestenen så att vatten ständigt droppade ner på stenen. Lien slipades genom att lien fördes fram och tillbaka över stenen.

Ett avbrott i höstningen får man då liens egg ska underhållas så att den håller sin skärpa. Vana slåtterkarlar och -kvinnor gör detta ofta, de vet att detta underhåll lönar sig i längden.

Mer om slipning på sten »

Knackning

I centraleuropa är det vanligast att man knackar eggen vass i stället för att slipa den på en sten. Den som vill pröva denna metod kan gärna titta på dessa videoklipp från Youtube:

Peen Scythe Blade del 1

Peen Scythe Blade del 2

Klipp med mera närbild

Efter att bladet vässats kan det vara bra att kolla skärpan. Här visas hur man använder sin tumnagel:

Tumnageltest av skärpa

 

 

Bryne för att skärpa lien

Brynet används för grövre uppskärpning när man inte har en slipsten tillgänglig. 


Vispning med en liesticka

En liesticka är det vanligaste verktyget för att trimma liens skärpa på ängen.

Mer om bryning », vispning » och användandet av en Schwabenschärfer »