Toppbild för ängsslåttersidan

Om denna sidsamling

Iden till denna informationssida kom under under ”Alingsås lierade ängsgrupps” » årliga verksamhet med de 14 ängar som ingår. Som samordnande länk mellan slåtterängarna fungerar Alingsåskretsen av Naturskyddsföreningen. »

Som huvudman för denna sida står då Alingsåskretsen av SNF.

Arbetet är utlagt på Melica som gjort huvuddelen av arbetet och samordnat resten.

Inom Melica har följande deltagit:
Externt har dessa bidragit:
  • Åke Carlsson, texter, bilder och kunskap. epost
  • Lennart Johnsson, Ödenäs Lieservice, text och kunskap. epost
  • Calle Bergil, teckningar av blommor.
  • Elisabeth Östlund Fält, teckningar av insekter.
  • Hannes Bydén, foto, videofilmning.
  • Mikael Olsson, videofilmning. epost
  • Ove Mattson, foto.
  • Moa Bydén, videofilmning, färgläggning av teckningar.
Finansiering

Det största bidraget har kommit från

EU-logga

 

Medfinansiering har kommit från:

Melica logga

Ödenäs lieservice logga

Alingsåskretsen av naturskyddsföreningen

Melica Media logga

(Citaten från äldre litteratur är hämtade från boken Blommor i bondebygd av Gunnar Arnborg och Nils Forshed, 2009. )


åke Carlsson läser högt vid kaffepausen på Bryngels gärde, ödenäs.

Åke Carlsson läser om ängar vid slåttern på Bryngels gärde.

 

Lennart, Ewald och Håkan demonstrerar Skåragång på slåterkursen i ödenäs.

Skåragång demonstraras på slåtterkursen i Ödenäs. Främst går Lennart Johnsson.

 

Stefan slipar en lie under slåtterkursen i ödenäs.

Stefan slipar en lie under slåtterkursen i Ödenäs.