Toppbild för ängsslåttersidan

Röster om slåtter

Denna film innehåller några intervjuer med deltagare i slåtterkursen i Ödenäs 2008 och den efterföljande slåttern på Bryngels gärde. 

Filmen är gjord av Thomaz Grahl, Melica.