Toppbild för ängsslåttersidan

Lien och orvet

Skickar man någon för att hämta en lie kommer denne oftast tillbaks med två saker; en lie och ett orv. Lien är egentligen ståldelen som med sin skarpa egg är till för att skära av gräs och örter med. Lien brukar oftast sitta på sitt skaft, orvet. Ett skaft som gör det mer behagligt att slå ängarna på ett bra sätt.

Denna avdelning av hemsidan berättar om liebladets uppbyggnad och vad de olika delarna kallas. Här finns också en genomgång av olika typer av liar och var dessa numera tillverkas.

Orvet, handtaget, förtjänar också en beskrivning liksom vilka mått just ditt orv ska ha.

Orvet och lien måst sitta ihop för att det ska bli möjligt att skära av de fagra örterna. Det finns olika sätt att utföra denna infästning. Varje gång man fäster ihop delarna måste man se till att skärvinkeln blir rätt. Lien kan också behöva böjas till för att bli jordlagd. Då ser man till att eggen ligger en fingerblomma över marken. För att spetsen på lien ska vara så högt över marken att den inte fastnar i tuvor utan att den som håller i orvet behöver vrida det i onödan ska lien balanseras.

Det är alltså en del att fixa innan det är dags att gå ut på ängen. Det mesta av det som är nämnt ovan utom skärvinkeln behöver man dock bara fixa en gång. Lite oftare måste man slipa och bryna sin lie. Men det är ett besvär som ger mångfalt igen när det är dags att gå ut och göra sitt på ängen.

 

Liebladet

Liar och orv ser lite olika ut beroende på användningsområde och lokala traditioner. Oavsett utseende ska orvets storlek variera med den som ska använda det. Ett orv med felaktiga mått gör arbetsdagen tung. Läs här om hur du bestämmer måtten »».